Kokemus

Osa-alue: Kokemus
Taso: Mestari

Toimistomestari on jo pestattu

Vierailupäivämestari

Hae vierailupäivämestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Vierailupäivämestari vastaa Ryskeen vierailupäivästä yhdessä tekijätiiminsä kanssa.  Vierailupäivänä Ryske kuhisee elämää; sudenpennut ja seikkailijat saapuvat leirille.  Lisäksi vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja tutut tulevat katsomaan leirillä jo kauemmin olleita leiriläisiä tuoden samalla mahdollisesti varustetäydennyksiä.  PopUp -tiimi on järjestänyt ohjelmaa ympäri leirialuetta ja vierailupäivän bussit sukkuloivat lakkaamatta pysäköintialueen ja leirialueen välillä, mutta sinulla on homma koko ajan hallussa.  Teet tiivistä yhteistyötä muonitusmestarin kanssa ruokkiaksesi vierailupäivän vieraat.  Pääset myös pestaamaan itsellesi tarvittavat tekijät, jotta saatte vierailupäivänä kaiken handlattua mallikkaasti.  Osallistut toimistotiimin kokouksiin. Hallitset vierailupäivään tarvittavan ilmoittautumisjärjestelmän luomisen. Olet apuna leiritoimistossa yhdessä toimistopäällikön kanssa sovitulla tavalla.
Pestitarjoaa
Pestissä saat luoda vierailupäivästä näköisesi kokonaisuuden yhdessä leirin muiden osa-alueiden kanssa mainostaen partioharrastuksen erinomaisuutta ulkopuolisillekin tahoille. Riskinä on leirivieraita kuljettavan bussin rikkoutuminen kesken matkan, mutta toisaalta lehdissä kirjoitellaan seuraavana päivänä, kuinka erinomainen harrastus partio on ja mikä mahtava meininki Ryskeellä vallitsee.
Pestissätarvittavattiedotjakokemus
Olet organisointitaitoinen, tehokas, sujuva ulosanniltasi ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Osaat luoda vierailupäivään tarvittavan ilmoittautumisjärjestelmän käyttäen jotakin ilmaista sovellusta tai olet halukas oppimaan sellaisen käytön.
Lisätiedot
Toimistopäällikkö Nina Paunonen,  nina.paunonen@partio.fi, 050 466 7285
Kokemusjohtaja Sanna ’Luksu’ Hämäläinen, sanna.hamalainen@partio.fi, 040 577 5047

Leirikahvilamestari on jo pestattu

Johtajakahvilamestari on jo pestattu

Alaleirin ohjelmamestari (4kpl), kaksi mestaria on jo pestattu

Hae alaleirin ohjelmamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Alaleirin ohjelmamestarina olet osa alaleirin johtotiimiä, jota johtaa alaleiripäällikkö. Ohjelmamestarina vastuullasi on alaleirisi leiriarjen sujuminen ohjelman osalta.  Tehtävänäsi on siis huolehtia, että savunjohto saa riittävästi tietoa leirin ohjelmasta sekä ennen leiriä että sen aikana.  Ohjelmamestarina pääset myös ideoimaan ja toteuttamaan parasta alaleirin omaa ohjelmaa ikinä!
Pestitarjoaa
Pesti tarjoaa mahdollisuuden nähdä leirielämää uudesta näkövinkkelistä ja saada uusia partioystäviä.  Alaleirin johtotiimissä tunnet taatusti olevasi tapahtumien keskipisteessä; johtotiimissä pääset kuulemaan leiriläisten palautteen – niin risut kuin ruusutkin – myös leirin muiden toimintojen osalta.
Pestissätarvittavattiedotjakokemus
Aiemmasta vastaavasta pestistä tai pestistä savunjohtajana tai leirilippukunnanjohtajana on toki hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä.  Alaleirin johto toimii tiiminä toinen toistaan tukien ja auttaen, ja myös kokemusjohtaja jeesaa tarpeen tullen.  Tärkeintä on, että osaat tehdä tiimityötä ja luoda yhteishenkeä, ja olet halukas ymmärtämään lippukuntien tarpeita ja vastaamaan niihin.
Lisätiedot
Kokemusjohtaja Satu Kuukkanen,   satu.kuukkanen@partio.fi, 0505727907

Alaleirin raksa- ja pestimestari (4kpl), yksi mestari on jo pestattu

Hae alaleirin raksa- ja pestimestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Alaleirin raksa- ja pestimestarina olet osa alaleirin johtotiimiä, jota johtaa alaleiripäällikkö.  Tässä mestarin pestissä vastuullasi on alaleirisi rakentuminen rakennelmineen kaikkineen suunnitelmien mukaiseksi.  Raksa- ja pestimestari pitää huolta, että niin alaleirin yhteiset kuin savujen omat rakennelmat rakennetaan ja puretaan ajallaan ja turvallisesti.  Raksa- ja pestimestarin vastuulla on myös alaleiriläisten organisoiminen tarvittaviin leirin palvelutehtäviin, mm. ruoanjakeluun.
Pestitarjoaa
Pesti tarjoaa mahdollisuuden nähdä leirielämää uudesta näkövinkkelistä ja saada uusia partioystäviä.  Pääset myös rakentamaan piirin ensimmäistä peltoleiriä ja vastaamaan lukuisiin kysymyksiin riippumattojen sijoituspaikasta.   Alaleirin johtotiimissä tunnet taatusti olevasi tapahtumien keskipisteessä; johtotiimissä pääset kuulemaan leiriläisten palautteen – niin risut kuin ruusutkin – myös leirin muiden toimintojen osalta.
Pestissätarvittavattiedotjakokemus
Leirirakennelmien suunnittelu- ja rakentamiskokemusta on luonnollisesti hyvä olla.  Plussaa on myös organisointitaito ja innokkuus keksiä uusia ideoita.  Tärkeää on myös, että olet halukas ymmärtämään lippukuntien tarpeita ja vastaamaan niihin.  Yksin pestiä ei tarvitse hoitaa, sillä alaleirin johto toimii tiiminä toinen toistaan tukien ja auttaen ja myös kokemusjohtaja jeesaa tarpeen tullen.
Lisätiedot
Kokemusjohtaja Satu Kuukkanen,  satu.kuukkanen@partio.fi, 0505727907

Perheleirin ohjelmamestari

Hae perheleirin ohjelmamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Perheleirin ohjelmamestarina olet osa perheleirin johtotiimiä, jota johtaa perheleiripäällikkö. Ohjelmamestarina vastuullasi on perheleirin ohjelman suunnittelu ja toteutuksen organisointi. Perheleiriläiset eivät osallistu varsinaiseen ikäkausiohjelmaan, joten perheleirissä pitää olla riittävästi puuhaa kaikenikäisille perheleiriläisille.
Pestitarjoaa
Pesti tarjoaa mahdollisuuden nähdä leirielämää uudesta näkövinkkelistä ja saada uusia partioystäviä.  Perheleirin johtotiimissä tunnet taatusti olevasi tapahtumien keskipisteessä; johtotiimissä pääset kuulemaan leiriläisten palautteen – niin risut kuin ruusutkin – myös leirin muiden toimintojen osalta.  Erityisen palkitsevaa on tietenkin ruohonjuuritason suora palaute – iloiset ilmeet ja leveät hymyt.
Pestissätarvittavattiedotjakokemus
Kokemusta alle kouluikäisten kanssa toimimisesta on luonnollisesti hyvä olla.  Alaleirin johto toimii tiiminä toinen toistaan tukien ja auttaen ja myös kokemusjohtaja jeesaa tarpeen tullen. Tärkeintä on, että sinulla on intoa ideoida innostavaa ohjelmaa ja että osaat tehdä tiimityötä ja luoda yhteishenkeä ja olet halukas kuuntelemaan perheleiriläisten tarpeita ja vastaamaan niihin.
Lisätiedot
Kokemusjohtaja Satu Kuukkanen,  satu.kuukkanen@partio.fi, 0505727907

Perheleirin raksa- ja pestimestari

Hae perheleirin raksa- ja pestimestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Perheleirin raksa- ja pestimestarina olet osa perheleirin johtotiimiä, jota johtaa perheleiripäällikkö. Tässä mestarin pestissä vastuullasi on perheleirin rakentuminen rakennelmineen kaikkineen suunnitelmien mukaiseksi.  Raksa- ja pestimestari pitää huolta, että kaikki perheleirin rakennelmat rakennetaan ja puretaan ajallaan, sekä huolehtii turvallisuudesta.  Perheleiri sijoittuu leirialueella kohtaan, jossa on myös mökkejä käytettävissä, joten aivan kaikkea ei tarvitse raksata.  Raksa- ja pestimestarin vastuulla on myös perheleirin aikuisten organisoiminen perheleirin pesteihin siten, että perheleirin arki sujuu jouhevasti ja iloisella mielellä.
Pestitarjoaa
Pesti tarjoaa mahdollisuuden nähdä leirielämää uudesta näkövinkkelistä ja saada uusia partioystäviä.  Pääset myös rakentamaan piirin ensimmäistä peltoleiriä.  Alaleirin johtotiimissä tunnet taatusti olevasi tapahtumien keskipisteessä; johtotiimissä pääset kuulemaan leiriläisten palautteen – niin risut kuin ruusutkin – myös leirin muiden toimintojen osalta.
Pestissätarvittavattiedotjakokemus
Leirirakennelmien suunnittelu- ja rakentamiskokemusta on luonnollisesti hyvä olla.  Plussaa on myös organisointitaito ja innokkuus keksiä uusia ideoita.  Tärkeää on myös, että olet halukas ymmärtämään perheleiriläisten tarpeita ja vastaamaan niihin.  Yksin pestiä ei tarvitse hoitaa, sillä perheleirin johto toimii tiiminä toinen toistaan tukien ja auttaen ja myös kokemusjohtaja jeesaa tarpeen tullen.
Lisätiedot
Kokemusjohtaja Satu Kuukkanen,  satu.kuukkanen@partio.fi, 0505727907

Alaleiriseppo

Hae alaleirisepoksi tästä
Pestin kesto

Marraskuu 2018 – elokuu 2019
Vastuualueet ja tehtävät
Alaleirisepon tärkein tehtävä on ideoida sopivia tapoja latautua sekä henkisesti, ruumiillisesti että hengellisesti leirielämän keskellä. Sepon etuoikeutena on olla kohtaamassa erilaisia ihmisiä, ja auttaa leiriläisiä ja johtajia jaksamaan leirin arjessa, niin iloissa kuin huolta aiheuttavissa tilanteissakin.  Alaleiriseppo tukee kaikkia leiriläisiä uskontokunnasta riippumatta. Leiriläisten tukena toimitaan positiivisen uskonnonvapauden hengessä ja kunnioitetaan kunkin leiriläisen omaa vakaumusta.
Pestissä vaadittavat tiedot ja kokemus
Alaleirisepoksi voi hakea kuka tahansa aiheesta kiinnostunut henkilö: seurakunnan työntekijä, alan opiskelija tai kuka vain muu. Sepolta toivotaan ymmärrystä leirielämää ja sitä viettäviä ihmisiä kohtaan, sekä joustoa muuttuvissa tilanteissa ja kykyä kuunnella alaleirin ja savujen tarpeita. Tärkeintä on halu olla läsnä siellä, missä tarvitaan ja kyky kunnioittaa erilaisia ihmisiä ja arvomaailmoja sekä halukkuus yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen.
Lisätiedot
Minna Kivimäki, minna.kivimaki@evl.fi, 0405167089 ja
kokemusjohtaja Satu Kuukkanen, satu.kuukkanen@partio.fi, 050572790

Perheleirin päiväkotimestari on jo pestattu

KV-kokemusmestari  on jo pestattu

Moninaisuusmestari on jo pestattu