Palvelu

Osa-alue: Palvelu
Taso: Mestari   

Vesimestari

Hae vesimestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Vesimestari vastaa leirin vesihuollosta niin puhtaan kuin jätevedenkin osalta.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Vesimestarilla on syytä olla alan tuntemusta ja/tai työkokemusta.  Vesimestari johtaa vesiryhmää. Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Sähkömestari

Hae sähkömestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Sähkömestari vastaa siitä, että sähköä ja tietoliikenneyhteyksiä on leirillä siellä missä niitä tarvitaan.  Sähkömestari vastaa siis leirin sähköistyksestä sekä tietoliikenteestä ja johtaa leirin sähköryhmää.  Sähkömestarilla toivotaan olevan alan tuntemusta ja/tai työkokemusta.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Ulkologistiikkamestari

Hae ulkologistiikkamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Ulkologistiikkamestari vastaa leirin ulkopuolella tapahtuvista ja leirin ulkopuolelta tulevista kuljetuksista, eli huolehtii ihmisten ja tavaroiden liikuttelusta leirin ulkopuolella.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.  Lisäksi vähintään b-ajokortti vaaditaan.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Sisälogistiikkamestari

Hae sisälogistiikkamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Sisälogistiikkamestari vastaa leirin sisällä tapahtuvasta tavaroiden ja henkilöiden liikenteestä varmistaen, että kaikki liike tapahtuu mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.  Lisäksi vähintään b-ajokortti vaaditaan.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Rakennusmestari

Hae rakennusmestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Rakennusmestari vastaa rakennusleirin ja rakennelmien suunnittelusta yhdessä rakennuspäällikön ja purkumestarin kanssa.  Rakennusmestari varmistaa, että rakennusleiri toimii hyvin ja tarvittavat rakennelmat tulevat tehdyksi.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Purkumestari

Hae purkumestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Purkumestari vastaa purkuleirin ja rakennelmien suunnittelusta yhdessä rakennuspäällikön ja rakennusmestarin kanssa.  Purkumestari varmistaa, että purkuleiri toimii jouhevasti, ja että rakennelmat on nopeasti purettu leirin jälkeen.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352

Ylläpitomestari

Hae ylläpitomestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Ylläpitomestari vastaa leirinaikaisesta rakennelmien ylläpidosta ja varmistaa, että ne kestävät hyvin käytössä loppuun saakka.  Ylläpitomestari tekee tiivisti yhteistyötä muiden palvelumestareiden ja palvelujohtajien kanssa.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Jakelumestari (2 kpl)

Hae jakelumestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Jakelumestari toimii muonituspäällikön alaisuudessa ja rinnalla varmistaen, että ruokailut leirillä ovat jouhevia ja kaikki pääsevät ajallaan ruokailemaan.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352 

Turvamestari

Hae turvamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Turvamestari suunnittelee ja johtaa leiriturvan toiminnan yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Turvamestarilta odotetaan kokemusta leiriturvassa toimimisesta, järjestyksenvalvojakoulutus järjestetään tarvittaessa.  Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.  Turvan pestissä tulee olla järjestyksenvalvojakortti, Järvi-Suomen partiolaiset järjestävät koulutuksen tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Jonni Nykänen,  jonni.nykanen@partio.fi, 0504421894

Pelastusmestari

Hae pelastusmestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Pelastusmestari suunnittelee leirin pelastustoiminnan järjestämisen yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa.  Pelastusmestari johtaa leiripalokunnan toiminnan koko leirin ajan.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Pelastusmestarilta odotetaan kokemusta leiripelastustoiminnasta tai esimerkiksi VPK:sta.  Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Jonni Nykänen,  jonni.nykanen@partio.fi, 0504421894

Leirisairaalamestari

Hae leirisairaalamestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Sairaalamestari suunnittelee leirisairaalan toiminnan yhdessä lääkintäpäällikön kanssa. Sairaalamestari vastaa leirisairaalan toiminnasta koko leirin ajan.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Sairaalamestarilta edellytetään ensiaputaitoja ja kokemusta vuodeosastotoiminnasta.  Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja johtamistaitoja.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Jonni Nykänen,  jonni.nykanen@partio.fi, 0504421894  

Ensihoitomestari

Hae ensihoitomestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – syksy 2019
Vastuualueetjatehtävät
Ensihoitomestari suunnittelee ensiapupisteiden toiminnan yhdessä lääkintäpäällikön kanssa ja vastaa pisteiden toiminnasta koko leirin ajan.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus: Ensihoitomestarilta edellytetään ensiaputaitoja ja hyvää otetta henkilöjohtamiseen ja toiminnan suunnitteluun.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa
Lisätiedot
Palvelujohtaja Jonni Nykänen,  jonni.nykanen@partio.fi, 0504421894 

Tilannemestari

Hae tilannemestariksi tästä
Pestin
kesto
Syksy 2018 – elokuu 2019
Vastuualueetjatehtävät
Palvelun tilannemestari suunnittelee ja johtaa palvelun tilannetoimiston toimintaa yhteistyössä palvelujohtajien kanssa.  Palvelun tilannetoimisto ohjaa palvelun eri toimintojen toimintaa ja auttaa johtamisessa tuottamalla ajantasaisen tilannekuvan leirin toiminnasta.
Pestissätarvittavattiedot ja kokemus
Tilannemestariksi kaivataan järjestelmällistä kaveria, jolta myös Excelin käyttö onnistuu.  Mitään palvelun tehtävää ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua ja tukea saa aina tarvittaessa
Lisätiedot
Palvelujohtaja Lasse Kettunen,  lasse.kettunen@partio.fi, 0445040352