Leiriläiselle

Tälle sivulle päivittyy tärkeää tietoa leiriläisille. Jatkossa löydät täältä omat osiot ja tiedot eri ikäkausille. Sen lisäksi sivulle päivittyy myös julkaistut leirikirjeet ja mahdolliset vinkit ja tärpit leirille lähtöön.

Ryskeelle ovat kaikki tervetulleita toimimaan yhdessä

Ryskeen suunnittelussa ja leirin aikana pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan  leiriläisten erityistarpeet.  Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta lisätuen tarpeesta, ja tarvittaessa voidaan näiden osalta olla yhteydessä leiriläiseen/ ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun huoltajaan/muuhun yhteyshenkilöön.

Leirillä ohjelmaa on järjestetty ikäkausittain. Sisupartiolaisten osalta tämä toteutuu tarpeen mukaan soveltaen. Yli 15-vuotiaat (samoajaikäiset ja sitä vanhemmat) sisupartiolaiset voivat ilmoittaa kiinnostuksensa leiripestiin valitsemalla ilmoittautumislomakkeella heitä kiinnostavan pestialueen – näiden pohjalta ja leirin eri osa-alueiden kanssa yhdessä sopien pyritään löytämään kullekin leiripestistä kiinnostuneelle mieluisa ja sopivankokoinen tehtävä.

Leirille ovat tervetulleita myös perheen pienimmät. He osallistuvat vanhempansa tai muun huoltajan kanssa perheleiriin, jolla on oma leiriohjelmansa. Perheleirissä majoittuvien aikuisten tehtävänä on perheleirin toiminnan pyörittäminen. Mikäli leirille osallistuvat perheen molemmat vanhemmat, toisella tulee olla täysipäiväinen pesti perheleirin ulkopuolella tai molemmilla puolipäiväiset pestit. Perheleirissä on myös ainakin lyhyen leirin ajan päiväkotipalvelu, joka mahdollistaa myös yksin jälkikasvunsa kanssa leirille tulevan aikuisen pestautumisen perheleirin ulkopuolisiin tehtäviin.
Leirille tulevat KV-vieraat osallistuvat muiden leiriläisten mukana ohjelmaan. He majoittuvat suomalaisten lippukuntien kanssa samoissa savuissa, toivomusten mukaan.