Saavutettavuus

Ryskeelle ovat kaikki tervetulleita toimimaan yhdessä

Ryskeen suunnittelussa ja leirin aikana pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan  leiriläisten erityistarpeet.  Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta lisätuen tarpeesta, ja tarvittaessa voidaan näiden osalta olla yhteydessä leiriläiseen/ ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun huoltajaan/muuhun yhteyshenkilöön.

Leirille ovat tervetulleita myös perheen pienimmät. He osallistuvat vanhempansa tai muun huoltajan kanssa perheleiriin, jolla on oma leiriohjelmansa. Perheleirissä majoittuvien aikuisten tehtävänä on perheleirin toiminnan pyörittäminen. Mikäli leirille osallistuvat perheen molemmat vanhemmat, toisella tulee olla täysipäiväinen pesti perheleirin ulkopuolella tai molemmilla puolipäiväiset pestit. Perheleirissä on myös ainakin lyhyen leirin ajan päiväkotipalvelu, joka mahdollistaa myös yksin jälkikasvunsa kanssa leirille tulevan aikuisen pestautumisen perheleirin ulkopuolisiin tehtäviin.
Ryskeen KV-vieraat osallistuvat muiden leiriläisten mukana ohjelmaan. He majoittuvat suomalaisten lippukuntien kanssa samoissa savuissa, toivomusten mukaan.

Jokaiselle sopiva leiriohjelma

Leirillä ohjelma on järjestetty ikäkausittain.  Sisupartiolaisten osalta tämä toteutuu soveltaen tarvittaessa.  Samoajaikäiset ja sitä vanhemmat (yli 15-vuotiaat) sisupartiolaiset voivat ilmoittaa kiinnostuksensa leiripestiin valitsemalla ilmoittautumislomakkeella heitä kiinnostavan pestialueen – näiden avulla pyritään löytämään jokaiselle leiripestistä kiinnostuneelle mieluisa ja sopivankokoinen tehtävä.

Henkilökohtainen avustaja Ryskeellä

Leiriläisellä voi olla henkilökohtainen avustaja leirillä mukana.  Avustaja ilmoittautuu leirille normaalisti ja maksaa kaikille saman osallistumismaksun normaalisti.  Palkattu henkilökohtainen avustaja voi hakea leirimaksuun tukea työnantajaltaan.  Henkilökohtaisen avustajan tulee merkitä roolinsa ilmoittautumisen “Lisätiedot” kenttään.

Turvallisesti yhdessä

Ryske on turvallinen leiri jokaiselle.  Ryskeellä jokainen leiriläinen, tekijä, kv-vieras ja evp-osallistuja voi ja saa nauttia leiristä ympäristössä jossa on turvallinen ja hyvä harrastaa partiota.
Jokaisen yli 18-vuotiaan sekä Ryskeellä ryhmänjohtajille (iästä riippumatta) tulee suorittaa Turvallisesti yhdessä koulutus ennen leiriä.  Savunjohtaja vastaa siitä, että savussa ne ihmiset ovat koulutuksen suorittaneet, joiden se pestin tai iän puolesta tulee suorittaa.  Koulutus koskee myös leirille osallistuvia lasten huoltajia/vanhempia.

Lisätietoa koulutuksesta voi lukea Suomen Partiolaisten sivuilta, täältä.

Koulutus suoritetaan partio ID:n avulla kirjautumalla partion Moodleen täältä.

EVP:t, sekä koulutuksen englanniksi tai ruotsiksi tarvitsevat tutustuvat materiaaliin partion Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -verkkosivustolla.

Lisätietoja Ryskeen saavutettavuudesta

KaSi-päällikkö (KaSi = kansainvälisyys & sisut)
Maija Örnmark (maija.ornmark@partio.fi).