Samoajana Ryskeellä

Samoajat ovat Ryskeellä alkuleirin leiriläisenä omassa ohjelmassaan ja loppuleirin pestissä toteuttamassa leirin onnistumista, tutustuen mieleiseen leiripestiin.  Leiripesti opettaa paitsi piirileirin tekemistä ja sujuvan leiriarjen pyörittämistä, myös johtamista, vastuunkantoa ja työelämätaitoja.  Leiripestejä on tarjolla erilaisia ja pestissä oloaika on yhteensä  2,5 päivää.

Pestin päätteeksi Samoaja saa pestistään kirjallisen pestitodistuksen.

Mitä samoajat pääsevät tekemään leirillä ja kenen kanssa?

Ryskeellä on käytössä pestivartiot. Tämä tarkoittaa sitä, että samoaja pääsee halutessaan kavereiden kanssa samaan pestiin!  Pestivartiot tekevät koko pestinsä yhdessä samassa tehtävässä.

Huhtikuussa samoajille on tulossa kysely, missä tiedustellaan pestivartiot ja vartion toive pestille.  Toiveet pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin.  Pestivartion koko on 1-5 jäsentä, eli samoajat voivat joko koota maksimissaan viiden henkilön vartion, mutta on myös mahdollista ilmoittautua itsekseen, ellei kavereiden kanssa pestimieltymykset mene yhteen.

Lomakkeesa pestivartion yksi jäsen ilmoittaa koko pestivartionsa jäsenet.  Lomakkeella ilmoitetaan myös pestivartiolle mieluisimmat pestit pestilistalta.

Tarvittaessa pestivartioita yhdistellään keskenään, jolloin omassa pestivartiossasi on myös muita samoajia.

Tiedot pestistä tulevat touko-kesäkuun aikana.  Perehdyttäminen pestiin tapahtuu leirin aikana.