Tekijäinfo

Vaeltaja tai aikuinen tule mahdollistamaan Ryskettä!

Vaeltajat ja aikuiset toimivat Ryskeellä pesteissä.  Pestin ohella tekijöillä on oiva tilaisuus osallistua vain vaeltajille ja aikuisille suunnattuihin ohjelmiin!

Pestit on jaettu neljään eri tasoon, joita ovat johtaja, päällikkö, mestari ja tekijä.

Leiriorganisaation rakentuminen

Johtajatason pesteissä ovat jokaisen osa-alueen johtajat, jotka yhdessä muodostavat leirin staabin.  Johtajien alla on vaihteleva määrä päälliköitä, jotka vastaavat osa-alueen sisällä yhdestä kokonaisuudesta, sisältäen johtamisen, tiimin pestaamisen sekä budjetoinnin.  Päälliköiden alle rakentuu vielä tiivis mestareiden verkosto, sekä riittävä määrä tekijöitä mahdollistamaan osa-alueen ja siten koko leirin onnistumisen.

Avoimet pestit

Mikäli et hakeudu mihinkään pestiin Ryskeen pestipäällikkö osoittaa sinulle leiripestin kuunnellen ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuja toiveita.

Samoajien pestit

Samoajat toimivat leirillä tekijätason pestissä 2,5 päivää leiriviikon aikana.  Samoajat ilmoittavat 1-5 hengen pestivartion, sekä vartion toiveen leiripestistä huhtikuun aikana.

Lisätietoja Samoajien Ryskeestä täältä.