Tekijäinfo

Vaeltaja tai aikuinen tule mahdollistamaan Ryskettä!

Vaeltajat ja aikuiset toimivat Ryskeellä pesteissä.  Pestin ohella tekijöillä on oiva tilaisuus osallistua vain vaeltajille ja aikuisille suunnattuihin ohjelmiin!

Pestit on jaettu neljään eri tasoon, joita ovat johtaja, päällikkö, mestari ja tekijä.

Leiriorganisaation rakentuminen

Johtajatason pesteissä ovat jokaisen osa-alueen johtajat, jotka yhdessä muodostavat leirin staabin.  Johtajien alla on vaihteleva määrä päälliköitä, jotka vastaavat osa-alueen sisällä yhdestä kokonaisuudesta, sisältäen johtamisen, tiimin pestaamisen sekä budjetoinnin.  Päälliköiden alle rakentuu vielä tiivis mestareiden verkosto, sekä riittävä määrä tekijöitä mahdollistamaan osa-alueen ja siten koko leirin onnistumisen.

Pestihaku

Mestaritason pestejä on vielä muutamia avoimena.  Mestaripestiin haetaan täyttämällä hakulomake.  Avoimet pestit ja lisätietoa hakemisesta saat Mestaripestit -sivulta.

Tekijätason pesteihin jaetaan vaeltajat ja aikuiset ilmoittautumislomakkeessä kysyttyjä pestitoiveita kuunnellen.  Joihinkin erityisosaamista vaativiin tekijäpesteihin voi hakea myös erikseen.  Lisätietoa saat Tekijäpestit -sivulta.

Samoajien pestit

Samoajat toimivat leirillä tekijätason pestissä 2,5 päivää leiriviikon aikana.  Samoajat ilmoittavat 1-5 hengen pestivartion, sekä vartion toiveen leiripestistä huhtikuun aikana.

Lisätietoja Samoajien Ryskeestä täältä.