Tekijälle

Vaeltaja ja aikuinen tule mahdollistamaan Ryskettä!

Vaeltajat ja aikuiset toimivat Ryskeellä pesteissä.  Pestin ohella tekijöillä on oiva tilaisuus osallistua vaeltajille ja aikuisille suunnattuihin ohjelmiin!

Pestit on jaettu neljään eri tasoon, joita ovat johtaja, päällikkö, mestari ja tekijä.

Leiriorganisaation rakentuminen

Johtajatason pesteissä ovat jokaisen osa-alueen johtajat, jotka yhdessä muodostavat leirin staabin.  Johtajien alla on eri määrä päälliköitä, jotka vastaavat osa-alueen sisällä yhdestä kokonaisuudesta, sisältäen kokonaisuuden johtamisen, tiimin pestaamisen sekä budjetoinnin.  Päälliköiden alle rakentuu vielä tiivis mestareiden verkosto, sekä riittävä määrä tekijöitä mahdollistamaan osa-alueen ja siten koko leirin onnistumisen.

Pestihaku

Mestaritason pestit avautuvat hakuun syyskuun lopussa.  Mestaripestiin haetaan täyttämällä hakulomake.  Avoimet pestit ja lisätietoa hakemisesta saat Mestaripestit -sivulta.

Ryske tarvitsee vielä päälliköitä muutamalle osa-alueelle.  Päällikköpesti tarjoaa monipuolisen katsauksen leirin tekemiseen ja osa-alueiden väliseen yhteistyöhön.  Päällikköpestissä tukena on osa-alueen johtaja, muu staabi sekä mahtava tekijätiimi.  Päällikköpestiin hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä suoraan osa-alueen johtajaan.  Avoimet päällikköpestit löytyvät Päällikköpestit -sivulta.

Samoajien pestit

Samoajat toimivat leirillä tekijätason pestissä puolet leiristä. Samoajien pestaaminen tapahtuu leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.